ေဟာင္ေကာင္တြင္ သေဘၤာႏွစ္စီး တိုက္ ၃၆ ဦးေသ ၁၀၀ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရ

 ေအာက္တိုဘာ ၂။ ။ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ရွိ ေဟာင္ေကာင္ ကြ်န္းစုမွ Lamma ကြ်န္းအနီးတြင္ သေဘၤာႏွစ္စီး တိုက္မွု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။


ယင္းတိုက္မွုတြင္ ေသဆံုးသူ ၃၆ ဦးအထိျမင့္တက္ခဲ့ျပီး ၁၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အခင္းျဖစ္ပြားမွုမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ (တနလၤာေန႔) မနက္ပိုင္း ၈ နာရီဝန္းက်င္ တြင္ ျဖစ္သည္။ ေဟာင္ေကာင္ လွ်ပ္စစ္ကုမၼဏီမွ ဝန္ထမ္း မိသားစုမ်ားပါဝင္သည့္ အပန္းေျဖ သေဘၤာ ႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဖယ္ရီ တို႔ တိုက္မွု ျဖစ္သည္။ ကုမၼဏီသေဘၤာတြင္ ခရီးသည္ ၁၂၄ ဦးပါဝင္ျပီး ပို႔ေဆာင္ေရး ဖယ္ရီတြင္ ဒါဇင္ေက်ာ္ပါရွိသည္။ တိုက္မွုေၾကာင့္ သေဘၤာတစ္စီးမွာ လ်င္ျမန္စြာ ႏွစ္ျမွဳပ္ခဲ့ျပီး က်န္တစ္စီးမွာ နာရီပိုင္းအတြင္း နစ္ျမွဳပ္သြားသည္။

ကမ္းႏွင့္နီးေသာ ပင္လယ္ျပင္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျမဴမ်ား ဖံုးေနျပီး ခရီးသြားရန္ ခက္ခဲ့သည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုဆုိးရြားမွုက သေဘာၤႏွစ္ျမွဳပ္ရသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သေဘၤာ Captain ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း တိုက္ရိုက္စစ္ေဆးသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
---
Ref:news.cn0 comments: