ေစ်းသက္သက္သာသာ အဂၤလန္ကား Jaguar XJ

 Jaguar S type မစီႏိုင္တဲ့သူမ်ား ဒီကားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါ တယ္။ ၂၀၀၃ က Jagura S type ကိုအေျခခံထား ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ XJ စီးရီးဆိုတာ Jaguar ရဲ ႔အစဥ္လာၾကီး တဲ့ ေမာ္ဒယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၈ ကတည္းက စတင္လို႔ ယေန႔တိုင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနတဲ့ Brand ျဖစ္ပါတယ္။


ေနာက္ဆံုးေမာ္ဒယ္ကေတာ့ ၂၀၀၉ အထက္ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာျပည္အဝင္မ်ားကေတာ့ ၂၀၀၃ နဲ႔ ၂၀၀၉ ၾကားက X350 အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလန္ ကားျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂ်ပန္တို႔နဲ႔စာရင္ ဆီစား မေသးလွပါဘူး။ ဒီတစ္ခ်က္ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာတို႔ အဂၤလန္နဲ႔ အေမရိကန္ ကား သြင္းရန္ ေၾကာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမွာက ေရြးခ်ယ္စရာ အင္ဂ်င္ ငါးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ အေသးဆံုး ကေတာ့ ဒီဇယ္ျဖစ္ျပီး ၂.၇လီတာ ပစ္စတင္ ၆လုံးပူး အင္ဂ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမင္းေကာင္ေရအား ၂၀၁ ပဲထုတ္တဲ့အတြက္ XJ ထဲမွာ သူဆီစားအသက္သာ ဆံုး ျဖစ္ ပါတယ္။ က်န္တာကေတာ့ ၆လံုးပူး ဓာတ္ဆီ ၃လီတာ ၂၃၅ျမင္းေကာင္ေရ၊ ၈လံုးပူး-၃.၅လီတာ-ျမင္းေကာင္ေရ ၂၆၂၊ ၈လံုးပူး ၄.၂လီတာ-ျမင္းေကာင္ေရ ၂၉၅၊ ၈လံုးပူး ဓာတ္ဆီစူပါခ်ာဂ်ာ- ၄.၂ လီတာ-ျမင္းေကာင္ေရ ၃၉၀ hp အမ်ိဳးအစား တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၄၂၀၀ စီစီ ၂၀၀၃ ေမာ္ဒယ္ကို ဂ်ပန္ေလလံမွာ အေတြ႔မ်ားပါတယ္။

ဇိမ္ခံဆလြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္တုိဂီယာ ၆ခ်က္ထိုး တစ္မ်ိဳး တည္းပဲ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ေဘာ္ဒီမွာ အဓိက စားတဲ့ ကားျဖစ္ပါတယ္။ စတီးမသံုးပဲ အလူမီနီယံကို အသံုးျပဳထား ပါတယ္။ ေဘာ္ဒီတစ္ခုလံုးကို အလူမီနီယံ သတၱဳနဲ႔ခ်ည္းလုပ္ ထားတာ  ျဖစ္ျပီး စတီးသံုးရင္ မူလထက္ ဝိတ္ ၄၀ ရာခိုင္ႏွုန္း တက္ႏိုင္တာမို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ ႔ဝိတ္က ၃၉၄၆ ေပါင္ ရွိပါတယ္။ ေနာက္က ကာဂုိခန္းအတြက္ အခန္းကေတာ့ က်ဥ္းပါတယ္။ မီနီ Hatch နဲ႔ပဲ အသံုးျပဳထား ပါတယ္။

တံခါးေလးေပါက္ ဇိမ္ခံဆလြန္း ျဖစ္ျပီး ေရွ ႔ေနာက္ မီးလံုး ျပင္ဆင္မွုကေတာ့ Jaguar  ရဲ ႔ထံုးစံအတုိင္း Unique ျဖစ္ေနပါတယ္။ စမတ္ကီး၊ ပါဝါဝင္းဒိုး နဲ႔အျခား အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းေပါင္စပ္မွုတို႔ ပါဝင္ျပီး ၂၀၀၇ ေအာက္ ေမာ္ဒယ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေခတ္မွီပစၥည္းစံုလင္မွု မရွီပါဘူး။ သုိ႔ေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံ ၂၀၀၃ ေမာ္ဒယ္ တို႔မွာေတာင္ LCD တီဗီ၊ Navigation စနစ္ စတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ ပါေသးတယ္။

၂၀၀၇ ကေန ၂၀၀၉ ၾကားကေတာ့ X358 ဆိုျပီး နာမည္ေျပာင္းထုတ္တဲ့အတြက္ XJ (X350) ေခါင္း စဥ္ေအာက္မွာ ရွိေပမယ္ အမ်ားၾကီးေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ၂၀၀၇ အထက္ျဖစ္တ့ဲအတြက္လည္း သြင္းသူ နည္းပါ တယ္။ ေလလံမွာလည္း ေတြ႔ခဲပါတယ္။

X350 ကေတာ့ ကားအရွည္ ၁၂၄.၄ လက္မ၊ အက်ယ္ ၈၃ လက္မ၊ အျမင့္ ၅၇လက္မ ရွိျပီး တံခါးေလးေပါက္ ေလးဦးစီး ဆလြန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ေလလံထဲမွာ ယန္း ၈ သိန္း၊ ၉သိန္း မေက်ာ္တဲ့ X350 မ်ား ရွိေနတဲ့အတြက္ သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ဝန္းက်င္နဲ႔လည္း ရႏိုင္တဲ့ ကားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
--
http://www.colayonline.com.mm/automobile/portal.html#auction0 comments: