တရုတ္ျပည္မွ ျမင္းရိုင္းတိုက္ပြဲ

 ေအာက္တိုဘာ ၁။   ။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ဂန္ဇီးျပည္နယ္၊ Xiangfen ျမိဳ ႔မွာ က်င္းပတဲ့ ေလာင္းကစားပြဲ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း ျမင္းရိုင္း တိုက္ပြဲဟာ ေကာက္ရိုက္သိမ္းခ်ိန္ ႏွင့္ တရုတ္အမ်ိဳးသားေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ ရိုးရာေလာင္းကစားပြဲ ျဖစ္ျပီး ယေန႔တိုင္ က်င္းပေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
---
Ref:news.cn

0 comments: