ေဆာင္းရာသီတြင္ က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းေပးမည့္ သဘာဝအစားအေသာက္ ၁၀မ်ိဳး

 ငွက္ေပ်ာသီး
 သစ္ေတာ္သီး
 မွို
 ႏွင္းပန္း
 ၾကာျမစ္
 ပိန္းဥ

 သစ္ၾကားသီး

 ႏွမ္း

 မုန္လာဥ

ပ်ားရည္

ေဆာင္းရာသီတြင္ က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းေပးမည့္ သဘာဝအစားအေသာက္ ၁၀မ်ိဳး
Ten foods to keep you healthy in Autumn
---
Ref:news.cn 


0 comments: